flyer window clean

De 10 pluspunten van WindowClean:


- Uw ramen worden uitsluitend met ontkalkt water gewassen!
-Afspraak is afspraak, en altijd de zelfde contactpersoon.
-Kan niet bestaat niet….
-Betrouwbaar en dienstverlenend.
-Uw ramen worden met een wisser droog getrokken, dus geen strepen of druipers.

-WindowClean doet meer dan enkel het wassen van ramen, kijk ook eens bij mijn overige diensten!
-KvK geregistreerd, u heeft dus niet met dubieuze glazenwassers van doen…..
-Glasbewassing van zowel interieur als exterieur.
-Veilig betalen + vertrouwd gezicht.
-Ik werk alleen met kwaliteitsmaterialen van de merken: Unger, Altrex, Kärcher & North StarUw glassenwasser


Schone ramen
Ramen schoon
Ramenlapper
Ramen lappen
Raam schoon
Ruiten reinigen
Ruite reinigen

Voorwaarden Window-CleanGraag wil ik u attent maken op onze voorwaarden:

1.1 Als er een schriftelijke overeenkomst is gemaakt om periodiek uw ramen te wassen, of andere werkzaamheden die wij verrichten, en u wilt dat opzeggen, dan dient u dat schriftelijk (of per e-mail) aan ons kenbaar te maken. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging.
1.2 Zolang u niet schriftelijk te kennen heeft gegeven en bevestigd heeft gekregen dat de overeenkomst opgezegd is, blijft Window-Clean vrij om uw ramen overeenkomstig de afspraak te wassen, waarover u dan betaling verschuldigd bent.
1.3 Window-Clean kan besluiten bij betalingsachterstand tijdelijk NIET uw ramen te wassen totdat uw achterstallige betaling binnen is.
1.4 Dit tijdelijke onderbreken ontheft u niet van de verplichting uw achterstallige rekening te betalen, en geldt niet als opzegging.
1.5 Wilt u opzeggen, wees dan duidelijk en schrijf een brief of een e-mail. Stoppen met betalen helpt niet! Bij betalingsachterstanden zal uiteindelijk een incassobureau worden ingeschakeld.
1.6 Mocht het u een keer (financieel of door vakantie) niet uitkomen dat de glazenwasser komt, dan horen wij dit graag uiterlijk 30 dagen van te voren.
2.1 De overeenkomst komt tot stand door; (a) de aanmelding door de klant en de aanvaarding daarvan door Window-Clean, in persoon, per e-mail of telefonisch. of (b) indiening door de klant van een ingevuld en ondertekend overeenkomst en de aanvaarding daarvan door Window-Clean. Window-Clean zal de klant in persoon, telefonisch of per e-mail berichten over deze aanvaarding.
2.2 Window-Clean heeft het recht om een inschrijving of aanmelding te weigeren. indien gebruiker de inschrijving of aanmelding aanvaardt, zal zij de klant zo spoedig mogelijk de gegevens verstreken die de klant nodig heeft om gebruik te maken van de dienst.
3.1 Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betaal termijn heeft voldaan, is de klant in verzuim. Window-Clean stuurt de klant dan een herinnering en brengt de administratiekosten, die hiermee gemoeid zijn, bij de klant in rekening. In dat geval kan Window-Clean ook de wettelijke rente in rekening brengen en de vordering uit handen geven. De kosten, die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van de klant. Tevens heeft Window-Clean het recht, vanaf de dag van in verzuim zijn van de klant, de dienst op te schorten tot het moment waarop volledige betaling is ontvangen, onverminderd de verplichting van de klant om over die periode de vergoeding te betalen.
4.1 De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en alleen gebruikt voor de eigen administratie van Window-Clean.
5.1 Window-Clean heeft een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) om de dienst beschikbaar te houden. Het kan voorkomen dat de dienst als gevolg van weersomstandigheden of omstandigheden aan de Woning van de klant niet mogelijk is. Dit geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
5.2 Window-Clean heeft de verplichting om de klant op de hoogte te houden bij; prijsverhoging, ziekte, vakantie, wijziging dienst, onvoorziene omstandigheden. Dit kunt u zien op: http://www.Window-Clean.nl/nieuws
6.1 De klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de (ramen van de) woning. indien alle of enkele ramen onbereikbaar zijn wegens andere werkzaamheden bijv. schilderen, klussen, opgebroken toegangsweg tot de woning of obstakels voor de ramen (horren, luifels, screens) dient de klant dit telefonisch te melden zo gauw hij hiervan kennis neemt. Anders zal de normale prijs voor de dienstverlening in rekening gebracht worden.
6.2 Wijzigingen dient u ten alle tijden schriftelijk of telefonisch aan ons doorgegeven te worden en 30 dagen van te voren. Indien wijzigingen te laat zijn ontvangen en onnodige dienstverlening heeft plaats gevonden, word de normale prijs in rekening gebracht.
6.3 Heeft u wensen geef dat dan vroeg tijdig aan ons door, per mail of telefonisch. Zo dat wij er rekening mee kunnen houden.
7.1 Window-Clean is niet verantwoordelijk voor de schade voortvloeiend uit een uitdrukkelijk door de klant gewenste dienst op plaatsen waar mogelijk schade aangericht zou kunnen worden (bijv. aan beplanting, bestrating, gevels, of goten)
7.2 Window-Clean is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door of voortvloeiend uit diensten van derden.
7.3 Schade die ontstaan tijdens onze schoonmaakwerkzaamheden kunnen niet worden verhaald op Window-Clean, tenzij dit te wijten is aan onze nalatigheid en onvoorzichtigheid. Bij binnenbewassing geldt dat ook dat alle vensterbanken en plaatsen van werkzaamheden vrij zijn van voorwerpen en obstakels.
7.4 Het kan voorkomen dat de dienst als gevolg van weersomstandigheden of omstandigheden aan de woning van de klant niet mogelijk is. Dit geeft de klant geen recht op schade vergoeding. Het weer speelt een grote rol bij het glazenwassen, bij extreme weersomstandigheden kan het zijn dat er op een dag gedeeltelijk of helemaal niet word gewerkt. Het werk wordt dan zo snel mogelijk ingehaald, wij vragen daarom uw begrip hiervoor.

8.1 Let op! De factoren die het werk onmogelijk maken door slecht weer: Veel regen, wind harder dan windkracht 6 of Windstoten. (maakt werken met ladders onmogelijk.) Vorst lager dan -3 Sneeuw/ ijzel (maakt werken met ladders onmogelijk.)

Zijn 1 of meerdere van de 4 punten op de dag van toepassing, rekent u dan niet op uw glazenwasser.
Klik op de link voor het actuele weer voor vandaag: Buienradar